Villa Marigona-Magjistralia Prishtinë-Shkup,Te QMI-ja